УСЛУГИ


„НАССР Консултинг” ЕООД – гр. София, предоставя различни специализирани консултантски и информационни услуги – в областите хранително-вкусова промишленост, ресторантьорство, туризъм, дистрибуция с храни, околна среда и др., и те са:

☞ техническа помощ в идейна и/или работна фаза при изграждане или функциониране на обекти за храни и заведения за хранене и развлечение, туристически обекти;

☞  технологична концепция за обекти за храни и/или хранене или туризъм;

☞  избор на подходящи ястия за дадения вид обект за хранене, съобразно фирмените цели;

☞  избор на категория за обект за хранене и развлечение и/или за туризъм и подготовка на обекта за категоризация;

☞ изготвяне или актуализация на технологични документи за производство на храни:

–        технологична документация (ТД) за видовете произвеждани храни,

–       система за управление безопасността на храните – включва: Добри производствени и хигиенни практики (система за самоконтрол), НАССР система (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) или процедури по НАССР (приложение към система за самоконтрол) – за хранителни магазини, складове за храни и заведения без производство на храни;

☞  регистрация на обекти за хранене и други хранителни обекти, обекти за туризъм;

☞  обучение на изпълнителския състав;

☞  проверка на дейностите на изпълнителния състав в обекта;

☞  технологично проектиране за обекти за храни;

☞  решения за оптимизиране, подобряване и разнообразяване на дейността в обекта за хранене или туризъм;

☞  осъществяване на проверка в обекти за храни и/или хранене и туризъм като „таен клиент“;

☞  поддържане и оптимизиране на технологичната документация в обекта – годишен абонамент или договаряне на друг вид честота на обслужване;

☞  съдействие и подготовка на необходимите документи, съгласно протокол от проверка на ОДБХ, КЗП, община и др. в обекта;

☞  изготвяне на длъжностни характеристики на изпълнителския състав;

☞  информация и подготовка на документация за здравословни и безопасни условия на труд в обекта;

☞  информация, подготовка на текстове и избор на рекламни материали;

☞  информация за хранително нормативно законодателство;

☞ информация за нормативно законодателство за туристическата дейност;

☞  информация за нормативно законодателство в областта на околната среда;

☞ подготовка на проект на етикети за храни, хранителни добавки;

☞ подготовка и внасяне на документация за регистрация на хранителни добавки;

☞ изпълнение на други възложени дейности и задачи–процедури, свързани с регистрация и одобрение на документация, функциониране на обекта и др..

ВСЕКИ НАШ КЛИЕНТ получава допълнително: 

1. КОНСУЛТАЦИЯ НА МЯСТО СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТА;

2. ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДНИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ЕКИП ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ХИГИЕННАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ;

3. КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕЛ. ПОЩА И ПО ТЕЛЕФОН ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ;

ВСИЧКО ТОВА БЕЗПЛАТНО! 

5. НАМАЛЕНИЕ – 20 %, от стойността за услугата за всеки следващ обект. 

Консултациите по телефона или по е-маil на адрес haccp.consulting@hotmail.com са безплатни и за всички интересуващи се от работата на „НАССР Консултинг” ЕООД.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВАС! 

За изготвяне на ОФЕРТА ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УСЛУГИ – моля да се предоставят данни за обекта и дейността – местоположение, наименование на услугата, предписания от протокол на контролните органи и др. специфични данни, съобразно исканата услуга и др.

ЦЕНА: Работа с експерт на „НАССР Консултинг” ЕООД означава, че избирате един цялостен и индивидуален подход, предвид на което не можем да посочим предварителна цена за услугите ни!

Цената се определя в зависимост от вида и големината на обекта, видовете произвеждани и предлагани  храни, извършваните манипулации и от степента на спешност на желаните услуги.

Цените са по договаряне, като за тях се подписва договор за консултантска услуга, в който подробно са описани видовете услуги, сроковете и задълженията на двете страни, и други основни характеристики на договора.

Запознайте се с  ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НИ ЗА АБОНАМЕНТ И ОНЛАЙН УСЛУГИ.

Поискайте допълнителна информация, консултация или оферта на адрес:  haccp.consulting@hotmail.com и взаимно ще намерим конкретно решение за Вашата дейност!

Конфиденциалност и лоялност – предоставената ни информация от Вас ще бъде третирана като строго поверителна и ще бъде използвана единствено и само за осъществяване на възложената консултантска услуга. Всички предоставени материали се прилагат към изготвената документация.

ВСЕКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

 1. ДОГОВАРЯНЕпредварителни консултации, предоставяне на ценово предложение и договор за изпълнение на консултантски услуги, заплащане –  изцяло (100 %) или на частиавансово (70 %) и окончателно (30 %), по фирмена банкова сметка срещу издадени фактури.
 2. ПОДГОТОВКАпредоставяне/изпращане на необходимата информация за обекта, запознаване и анализиране – преглед на съществуващата до момента архитектурна документация, използвани помещения, видове храни, манипулация с тях, планирани дейности за осъществяване на дейността, организация на работа и др., предоставяне на информация за процедури и изисквания за обекта и организацията на дейността, препоръки;
 3. РАЗРАБОТВАНЕизпълнение на възложените услуги и изготвяне на документация – ТД, Добри производствени и хигиенни практики (Система за самоконтрол), НАССР система и др. за обекта – работни процедури – уточняване на отговорности, подготовка на заповеди, работни инструкции, технологична схема, работни форми за попълване, обучение на персонала – в документацията предлагам удобни за работа и попълване работни карти, които заместват готовите и неудобни за ползване дневници;
 4. ПРЕДСТАВЯНЕ – предаване на документацията – протоколи за отчитане на всеки изпълнен етап и дейност, фактури с приемо-предавателен протокол;
 5. ВЪВЕЖДАНЕ – прилагане на изготвената документация в обекта;
 6. ПРОМЕНИ – след проверка на документацията, с цел регистрация на обекта – извършване на допълнителни корекции в документацията, съгласно препоръките на контролните органи, при необходимост.

„НАССР КОНСУЛТИНГ” ЕООД ПРЕДЛАГА ГАРАНТИРАНО И ЕДНАКВО КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРЕДОСТАВЕНИ, КЪДЕ Е СИТУИРАН И КОЛКО ГОЛЯМ Е ВАШИЯТ БИЗНЕС!

Реклама

27 Responses to УСЛУГИ

 1. FireBg каза:

  Няма как да не подмина това, че давате толкова пълна и достъпна информация. Това показва коректността Ви.
  Поздрави

  Харесвам

 2. Tinka Tiholova каза:

  Имам проблем с ДВСК за кафе автомат .Нужен ли е договора за наем на фирмата ми при условие че ще бъде на тротоара и документ от НАП за стартирането на ЕТ. Служителка на ДВСК ме заплаши с1500лв глоба Казах и че едното няма нищо общо с др.дейност Ще плащам на общината наем Мисля че ме изнудва

  Харесвам

 3. Future Health каза:

  Благодаря Ви за информацията и за това, че винаги се отзовавате. Пожелавам успех

  Харесвам

 4. Моля за оферта,колко ще ми струва изготвянето на НАССР и Система за самоконтрол,за малък пакетажен цех?Пакетиране,рязане,сушене!

  Харесвам

 5. массажистите трябва ли да имат здравна книжка

  Харесвам

 6. Анна Илиева каза:

  Здравеите и аз с питане .Искам да отвораФреш бар студена кухня .Какви документи са ми нужни и колко ще ми струва. И каква е процедурата за смиана на статукството на обекта в момента е магазин.и

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Илиева,
   За регистрацията на обект за храни за фреш напитки е необходимо да се изготви система за самоконтрол и процедури, основани на принципите на НАССР система. В случай, че ще бутилирате предварително прясно изцеден сок, то ще Ви трябва и технологична документация (ТД). Смяната на статут е процедура, която се извършва съгласно ЗУТ и има за цел да установи има ли условия и възможност и да се смени предназначението на одобрено за друга дейност помещение. За целта се изготвят проекти – архитектурен, технологичен, ВиК, електро и др. части, които се одобряват от общината. Необходимо е да се преценят съществуващите условия в обекта, изискайте от собственика разрешението за ползване, за да се уверите какво е одобреното предназначение! Възможно е да не се налага смяна на статут, ако в обекта ще се извършва само продажба на фреш и няма да има места за сядане!
   За да изготвя оферта за документацията по чл. 12 от Закона за храните, моля да ми изпратите на ел. поща допълнителна информация – местоположение, в каква готовност сте за помещението, оборудване, какви видове напитки и др. храни ще се произвеждат и продават (приложете Вашето меню), ще има ли места за сядане.

   Харесвам

 7. Денка Лячева каза:

  Здравейте. Искам да Ви попитам към кого да се обърна, за да ми изготви схема за самоконтрол за работа с малотрайни храни. Ще отварям сладкарница и ще продавам сладкарски изделия – торти, пасти и др и от ОДБХ ми изискват тази схема за самоконтрол.Благодаря Ви предварително.

  Харесвам

 8. elena каза:

  Здравейте,моят въпрос е по-различен.Интересува ме откъде да намеря литература /но задължително трябва да е от интернет/отнасяща се за сваряване на карамелажна маса и формуване на карамелажни бонбони.

  Харесвам

 9. Ася Попова каза:

  Здравейте, имам магазин , за да мога да започна работа в него за продажба на сандвичи,палачинки и захарни изделия , трябва ли да се изготвят проекти -архитектурен ,вик ,електро и други

  Харесвам

 10. красимир георгиев каза:

  Здравейте!
  имам следният въпрос.Гараж вмомента се ползва от наематели като магазин за смески и фуражи. Аз като собственик на имота желая с моята фирма ЕТ да започна аз да извършвам тази дейност.Наемателите имат разрешение за ползване от общината на името на тяхната фирма на този гараж за тази дейност.Въпроса ми е -аз мога ли на базата на това разрешително да си извадя за моята фирма такова?И какво друго се изисква от моя страна като се има предвид че ще се продават пакетирани стоки из храни за животни? Благодря!

  Харесвам

 11. Pingback: Регистрация на автомати, машини и др. съоръжения за съхранение на храни | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 12. Pingback: ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 13. Pingback: 2010 in review | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 14. Pingback: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 15. Pingback: Здравей, свят! | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 16. Pingback: БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ВАЖНО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ХРАНИ | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 17. Pingback: Н А С С Р | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 18. Pingback: Контрол на храните, туристическите обекти и екологичните дейности | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

 19. Pingback: РЕГИСТРАЦИЯ | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.