ОПАСНИ ХРАНИ-ДЕФИНИЦИИ


 

ЗАКОНОВИ ДЕФИНИЦИИ:

1. „Храна, която не е безопасна за консумация от потребителите“ е храна, която уврежда или може да увреди здравето на хората или е негодна за консумация, като при определянето й като такава трябва да се вземат предвид:

а) условията на нормалната й употреба от и на всеки етап от добива, преработката, производството и предлагането на храната;

б) информацията, предоставена на потребителите чрез етикетиране или друг достъпен начин за получаване на информация за предпазване от специфични вредни за здравето ефекти на определена храна или група храни.

2. „Храна, която уврежда или може да увреди здравето на хората“ е храна, която е определена като такава на основание на:

а) влаганите добавки или съставки, извличането на основни компоненти на храната, както и прилаганите методи на технологична обработка;

б) непосредствените, краткосрочните и дългосрочните ефекти на храната върху здравето на потребителите и бъдещите поколения;

в) възможните кумулативни токсични ефекти при консумация на храната;

г) специфичната възприемчивост на определени групи от населението, когато една храна е предназначена за консумация от тези групи.

3. „Храна, която е негодна за консумация от хората“ е храна, която е:

а) замърсена с физични, химични и микробиологични замърсители, или

б) развалена, или

в) с изтекъл срок на трайност, или

г) с нарушена цялост на опаковката, или

д) добита, произвежда се и се предлага в нерегистрирани обекти или при условия, които не отговарят на изискванията на този закон.

4. „Заблуждаваща потребителя храна“ е храна, която е със състав, свойства и характеристики, които не отговарят на изискванията за нея, залегнали в действащите нормативни актове, но по външен вид, етикетиране, представяне и реклама има претенции за това.

5. „Добавка в храни“ са вещества от натурален или изкуствен произход, които обикновено не се използват самостоятелно като храна или като суровина за производство на храни, независимо от това дали имат хранителни свойства, и които се добавят по технологични съображения към храната при производството, обработката, опаковането, транспорта или съхраняването й и остават като нейна съставка.

6. „Анализ на опасността и контрол в критични точки“ (НАССР) представлява система за самоконтрол, основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител, чрез определяне и анализ на потенциалните опасности, оценка на рисковете, определяне на критични точки и граници, мерки за постоянен контрол и наблюдение чрез съвременни експресни методи, за водене на документация и коригиращи действия, за предотвратяване или намаляване до приемливи нива на риска от производство на опасни храни и хранително натравяне и/или нараняване.

7. „Риск“ е възможността за възникване на неблагоприятен здравен ефект, когато степента на този ефект значително го доближава до опасност за здравето.

8. „Негодна храна за консумация от човека“ е храна, която е неподходяща за употреба според нейното предназначение, вследствие на замърсяване, микробиологични промени, развала, изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката.

Рискови/опасни продукти и обекти за хранене

1. временните обекти като количките с царевица, сладолед и др. – при тях има най-много нарушения в изискванията за безопасно приготвяне на храните;
2. кухните в летните лагери;
3. дюнери;
4. нерегистрирани обекти;
5. обекти с внедрени системи Хасеп само на хартия, които не спазват изисквания;
6. обекти, които използват продукти от неизвестни източници;
7. сандвичи;
8. пресни зеленчуци и салати;
9. пресни плодове; плодови салати;

Неосъзнаването на отговорността и възможността да навредиш на здравето на хората е основната причина за нарушенията. Според проверяващите инспектори собствениците на ресторанти и заведения за бързо хранене трябва да имат по-висока здравна култура.

Реклама

3 Responses to ОПАСНИ ХРАНИ-ДЕФИНИЦИИ

 1. Insight Events каза:

  Много полезна и важна информация се съдържа в тази статия.

  Харесвам

 2. Keraglass каза:

  Звучи много сериозно… Добра статия, хубаво беше да знам някои неща.

  Харесвам

 3. Baufen каза:

  Най-тъжно ми стана, като прочетох „Зеленчуци“ в списъка сред опасните храни.. Всичко друго мога да го преживея.
  Много полезна статия.

  Харесвам

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.