Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)


Новата Българската агенция по безопаност на храните (БАБХ) е факт и ще контролира 647 хил. обекта в страната, които имат отношение към производството и продажбата на храни.
Тя обединява:
1. Националната ветеринарномедицинска служба,
2. Националната служба за растителна защита,
3. Националната служба по зърното и фуражите,
4. част от РИОКОЗ,
5. Областните дирекции „Земеделие“.
Служителите ще следят качеството на храните и суровините за тях от посевите и фермите до магазините и заведенията за хранене.
Контролът на съдържанието на храните ще се осъществява в общо 11 референтни лаборатории.
Агенцията ще работи и на осем гранични пункта за обединен контрол на всички видове храни, фуражи и животни, които влизат на територията на България.
Независимо от вида храна, която си купуват от магазина и консумират в заведенията, потребителитие ще могат да се обръщат на едно гише, ако имат оплаквания.

Досегашният директор на Националната ветеринарно медицинска служба д-р Йордан Войнов е новият директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За заместник-изпълнителни директори на БАБХ са одобрени Венцеслава Тасева-Соколова, която заема длъжността директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ в МЗХ, Тенчо Тенев, който е главен държавен здравен инспектор и Антон Величков, изпълнителен директор на Националната служба по растителна защита. Директор на Центъра на оценка на риска ще бъде Бойко Ликов, директор на дирекция „Евроинтеграция и международни отношения“ в НВМС.
 
Повече информация може да получите на данните за контакт на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) контакти 28 области.
 
13 април 2011 г.
От 18.04.2011 г. Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира горещ телефон за потребителите – 0700 122 99. На него ще отговарят оператори, които ще приемат сигнали и запитвания относно дейността на агенцията всеки ден от 8:00 до 21:00 часа, включително и в почивни и празнични дни.
Вече е активен и уеб сайтът на Българска агенция по безопасност на храните за връзка с потребителите, който е с изключително богато меню и лесна навигация. Електронният адрес на институцията е www.babh.government.bg.

Подай сигнал онлайн
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) винаги е готова да приеме Вашите сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с  храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, цялостната дейност на Агенцията.
19 април 2011 г., Българска агенция по безопасност на храните представи отчет за първите два месеца от дейността си. Презентация за извършените дейностти от БАБХ за първите два месеца можете да видите тук.
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
1606 София, бул. „П. Славейков” № 15 А,
тел.             02/915 98 20      , факс 02/954 95 93

За територията на столицата следва да се отнасяте до Областната дирекция по безопасност на храните: за София – град, с адрес: кв. Подуяне, ул. Д. Николаев № 7.

1527 София, НПЗ Хаджи Димитър, Подуяне

ЗА СОФИЯ – ОБЛАСТ  – ГР. КОСТИНБРОД, УЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ“ N 22

СПИСЪК НА ОДБХ

Advertisements

About "НАССР Консултинг" ЕООД - София - "Знанието е съкровище, което следва навсякъде този, който го притежава."

Консултант в областта на храните, туризма и околната среда - с познания, образование и опит, инж-технолог Христина Стамболова-магистър по специалност "Технология на животинските и хранителни продукти,консервирането и общественото хранене" (1991 г.) и магистър по туризъм (2006 г.), придобити в УХТ (бивш ВИХВП)-гр. Пловдив, с дълъг опит (25 г.) в областта на околната среда, с участия в редица обучения и опит по екология, туризъм, храни и хранене, обществени поръчки, приватизация, концесии, мениджмънт на сгради и др.
Публикувано на РЕГИСТРАЦИЯ. Запазване в отметки на връзката.

15 Responses to Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

 1. иванка жечева каза:

  Здравейте! Работя във фирма ,която има собствена зърнобаза,фуражен цех, чийто фураж е само за собствена употреба,за изхранването на прасета във свинекомплекса към фирмата .От Сбластната БАБХ ни изискваха да изготвим и приложим ХАССР системата за фуражен цех и отделен ХАССР за зърнобазата. Въпросът ми е следният необходим ли е и ХАССР за свинекомплекса и ако е да от къде мога да намеря информация как да бъде създаден . От къде да намеря информация за ХАССР специално за свинекомплекси за отглеждане и продажба на прасета.

  • Здравейте г-жо Жечева,
   Изисквания ще намерите в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Наредба за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора, Наредба 44/2001 г. за търговия с комбинирани фуражи и др.. Осъществяваните дейности – доставка на суровини, транспорт, съхранение, производство и реализация на храни за животни ще регламентирате със системата за самоконтрол, съгласно изискванията на Закон за ветеринарномедицинската дейност. Със системата Вие трябва да докажете, че доставяте, съхранявате и преработвате храните правилно и те са безопасни за животните.
   Преценката за това каква документация е необходима се определя според осъществяваните дейности. Как се реализира готовата продукция от свинекомплекса и каква е тя – живи животни или трупно месо? НАССР за храни, предназначени за консумация от хора се изготвя на основание Регламент 853/2004 г. на ЕС и Закон за храните.

 2. Любомир Неделчев каза:

  Здравейте,случайно попаднах на сайта и искам и аз да задам въпрос.Какви документи са необходими за регистрация на магазин за зоохрани и аксесоари?

  • Здравейте г-н Неделчев,
   Фирма „НАССР Консултинг“ ЕООД изготвя документация за храни, предназначени за консумация от хората. Сходни са изискванията и документацията за храните, но във връзка с Вашата дейност може да се обърнете към ветеринарен специалист!
   Важно е да изясните помещенията, които ще използвате с какво предназначение са. Изискайте от собственика разрешението за ползване, което трябва да е за магазин.
   Всички изисквания ще намерите в
   1. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите,
   2. Закон за ветеринарномедицинската дейност,
   3. Наредба 44/2001 г. за търговия с комбинирани фуражи и др..

   Според осъществяваните дейности в обекта се определят и Вашите задължения при доставка, транспорт, съхранение и продажба на храни за животни, което ще регламентирате със системата за самоконтрол, съгласно изискванията на Закон за ветеринарномедицинската дейност. Със системата Вие трябва да докажете, че доставяте и съхранявате храните правилно и те са безопасни за домашните любимци.
   За регистрацията на магазина е необходимо:
   – да подготвите и оборудвате помещенията,
   – да се изготви система за самоконтрол и
   – да внесете заявление за регистрация и такса в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и заявление за регистрация на търговски обект и определяне на работно време в общината.

 3. В сила е нова ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – приета с ПМС № 375/30.12.2011 г., обн. ДВ. бр.1/03.01.2012 г., с която може да се запознаете в секция „Нормативни актове“

 4. Йордан Войнов: Няма субективизъм при проверките на Агенцията по безопасност на храните
  21 юни 2011 | 09:21 | Радио „Фокус“

  Д-р Йордан Войнов, изпълнителен директор на Българска агенция за безопасност на храните, в интервю за предаването „Това е България” на радио „Фокус”

 5. д-р Иван Пешев - Пловдив каза:

  На месото ,агнешко ,което купих има елепсовиден печат с № 09……. Моля Ви да отговорите откъде е производството-район .Моля и да публикувате всички номера и съответния район.

  • Здравейте д-р Пешев,
   Благодаря за направеното запитване, във връзка с което е следната информацията:

   ГРУПА 21 – Обекти за производство на мляно месо, месни заготовки, месни разфасовки и
   термично преработени храни от животински произход към хипермаркети

   Номерът на обекта се изписва със 7-цифров код:
   например 0121001, където:
   01 – номер на района;
   21 – номер на групата;
   001 – пореден номер на регистрация на обекта за храни за съотвения район.

   ГРУПА 22 – Обекти за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход

   ГРУПА 23 – Обекти за производство, търговия и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и на продукти, получени от странични животински продукти

   ГРУПА 24 – Обекти за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход
   Обектите с преобладаваща търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход (по смисъла на чл.3, т.7 от регламент 178/2002 и за съхранение на продукти неизискващи съхранение при контролирани температури

   РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД – Nо.01
   РЕГИОН БУРГАС – Nо.02
   РЕГИОН ВАРНА – Nо.03
   РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Nо.04
   РЕГИОН ВИДИН – Nо.05
   РЕГИОН ВРАЦА – Nо.06
   РЕГИОН ГАБРОВО – Nо.07
   РЕГИОН ДОБРИЧ – Nо.08
   РЕГИОН КЪРДЖАЛИ – Nо.09
   РЕГИОН КЮСТЕНДИЛ – Nо.10
   РЕГИОН ЛОВЕЧ – Nо.11
   РЕГИОН МОНТАНА – Nо.12
   РЕГИОН ПАЗАРДЖИК – Nо.13
   РЕГИОН ПЕРНИК – Nо.14
   РЕГИОН ПЛЕВЕН – Nо.15
   РЕГИОН ПЛОВДИВ – Nо.16
   РЕГИОН РАЗГРАД – Nо.17
   РЕГИОН РУСЕ – Nо.18
   РЕГИОН СИЛИСТРА – Nо.19
   РЕГИОН СЛИВЕН – Nо.20
   РЕГИОН СМОЛЯН – Nо.21
   РЕГИОН СОФИЯ – ГРАД – Nо.22
   РЕГИОН СОФИЯ – ОКРЪГ – Nо.23
   РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА – Nо.24
   РЕГИОН ТЪРГОВИЩЕ – Nо.25
   РЕГИОН ХАСКОВО – Nо.26
   РЕГИОН ШУМЕН – Nо.27
   РЕГИОН ЯМБОЛ – Nо.28

   ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:
   Купувайте само месо с маркировка – син елипсовиден печат, който се слага на 2 места – на плешката и бута! Ако месото е българско, трябва да има буквите BG, след което следва 7-цифрен код.

   Агнешкото от заразената с шап Бургаска област ще се продава с кръгъл вместо елипсовиден печат и БГ номер на кланицата, който започва с цифрите 02. Месото от Бургаско може да се продава само в областта.

   д-р Йордан Войнов уточнява, че при консумация на заразено с шап месо няма никаква опасност за хората. Тази болест не се предава на човек, но има огромно икономическо значение, ако се разпространи в други области. Вирусът бил много лесно преносим и е смъртоносен за чифтокопитните – овце, кози, крави и свине. Няма опасност за кучетата и домашните любимци, дори да са яли заразено с шап месо.

   Поздрави,
   инж.технолог Христина Стамболова

 6. Във връзка с §2 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр.8/2011 г.) и Постановление № 35 от 14.02.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на БАБХ (обн. ДВ, бр.15/2011 г.), считано от 01.03.2011 г. се преустановява приемането на документи (в сградата на досегашната СРИОКОЗ, София-град), за регистрация на:
  § обекти за производство на храни;
  § обекти за търговия с храни;
  § автомобили за превоз на храни;
  § обекти за производство на материали и предмети за контакт с храни;
  § обекти за търговия с материали и предмети за контакт с храни.

  Преустановява се и приемането на уведомления за производство и търговия с хранителни добавки и храна за спортисти.

  За всички горепосочени дейности за територията на столицата следва да се отнасяте до областната дирекция по безопасност на храните, София – град с адрес: ул. Д. Николаев № 7.

  бул. Ген. Данаил Николаев №7
  1527 София,
  НПЗ Хаджи Димитър, Подуяне

 7. Българската агенция по безопасност на храните ще осъществява унифициран контрол с еднакви методи и единен подход по цялата хранителна верига
  ИНТЕРВЮ С Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ – министър на земеделието и храните от 24.02.2011

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s