ОНЛАЙН УСЛУГИ


1.    Онлайн БЕЗПЛАТНИ консултации, указания и съвети по ел. поща или телефон – обсъдете с нас Вашата идея и предварително изяснете всичко, което Ви интересува, както и получете отговор на всеки друг въпрос!

2.    Електронно (дистанционно) обслужване – онлайн услуга, която успешно се прилага, независимо от местоположението ни – споделете с нас Вашата отговорност и задължение!

Бизнес ежедневието  е все по-натоварено, изискванията постоянно се увеличават и въпреки усилията остава нещо пропуснато… Ето защо ние Ви предлагаме онлайн услуги – електронно обслужване.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ на електронното – еднократно или абонаментно, обслужване:

▪ Печелите време, спестявате административен и финансов ресурс;

▪Получавате професионална помощ, с която ще демонстрирате спазването на приложимите нормативни изисквания;

▪ Комуникацията между нас е основно по ел. поща или телефон;

▪ Изпращате ни необходимата документация по ел. поща и/или с куриер;

▪ Изпращане на всички готови документи от наша страна с куриер;

▪Консултации по ел. поща или телефон – Вие задавате /изпращате Вашите въпроси и ние Ви отговаряме.

 „НАССР КОНСУЛТИНГ” ЕООД ПРЕДЛАГА ГАРАНТИРАНО И ЕДНАКВО КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРЕДОСТАВЕНИ, КЪДЕ Е СИТУИРАН И КОЛКО ГОЛЯМ Е ВАШИЯТ БИЗНЕС!

Ползвайки услугата електронно обслужване Вие и Вашата компания:

▪ Получавате 20% отстъпка от стойността за услугата – получавате всичко, което стандартно се включва в еднократното или абонаментното ни обслужване;

Печелите време за постигане на поставените фирмени срокове за функциониране на обекта;

▪ Получавате допълнителна информация за процедури и изисквания за обекта и организацията на дейността;

▪ Изготвяне в срок и изпращане с куриер на всички готови документи – Вие само трябва да ги одобрите, подпишете и подпечатите;

▪ Получавате неограничен брой безплатни консултации, указания и съвети по ел. поща или телефон;

▪ На Вашата ел. поща редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса Ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения с минимално усилия и време;

Конфиденциалност и лоялност – предоставената ни информация от Вас ще бъде третирана като строго поверителна и ще бъде използвана единствено и само за осъществяване на възложената консултантска услуга. Всички предоставени материали се прилагат към изготвената документация.

ВСЕКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

 1. ДОГОВАРЯНЕпредварителни консултации, предоставяне на ценово предложение и договор за изпълнение на консултантски услуги, заплащане –  изцяло или на частиавансово (70 %) и окончателно (30 %), по фирмена банкова сметка срещу издадени фактури.
 2. ПОДГОТОВКАизпращане на необходимата информация за обекта, запознаване и анализиране – преглед на съществуващата до момента архитектурна документация, използвани помещения, видове храни, манипулация с тях, планирани дейности за осъществяване на дейността, организация на работа и др., предоставяне на информация за процедури и изисквания за обекта и организацията на дейността;
 3. РАЗРАБОТВАНЕизпълнение на възложените услуги и изготвяне на документация – ТД, Добри производствени и хигиенни практики (Система за самоконтрол), НАССР система и др. за обекта – работни процедури – уточняване на отговорности, подготовка на заповеди, работни инструкции, технологична схема, работни форми за попълване, обучение на персонала – в документацията предлагам удобни за работа и попълване работни карти, които заместват готовите и неудобни за ползване дневници;
 4. ПРЕДСТАВЯНЕ – предаване на документацията – протоколи за отчитане на всеки изпълнен етап и дейност, фактури с приемо-предавателен протокол;
 5. ВЪВЕЖДАНЕ – прилагане на изготвената документация в обекта;
 6. ПРОМЕНИ – след проверка на документацията, с цел регистрация на обекта – извършване на допълнителни корекции в документацията, съгласно препоръките на контролните органи, при необходимост.

Ние ценим и искаме да спестим Вашето бизнес време и средства!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОФЕРТА НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

Реклама

140 Responses to ОНЛАЙН УСЛУГИ

 1. Хриси каза:

  Здравейте.
  Идеята ми е да направя в малък провинциален град нещо като лятна занималня или детски клуб за деца ( от 5г до 10 г) на работещите родители. Бихте ли ме упътили от къде трябва да започна? Възможно ли е да се осъществи в къща с двор под наем, което в чужбина е практика? Без спане за обяд, храна от външен доставчик и педагози като персонал.
  Предварително благодаря за отделеното време

  Харесвам

 2. Калина Георгиева каза:

  Здравейте, искам да отворя школа за чужди езици и помощ с училищни предмети или иначе казано учебен център. Какви са необходимите изисквания, документи и стъпки? Трябва ли да я впиша в регистъра на СРЗИ? Сърдечно благодаря за отделеното време.

  Харесвам

 3. Вергиния Шопова каза:

  Колко би струвало смяна на преднзначение на търговдки обект в детски център?

  Харесвам

 4. Здравейте, какво включва фермерския обяд и какво още искате да предлагате, какви помещения ще се използват за приготвянето на храна?

  Харесвам

 5. Бояна каза:

  Здравейте! Дребен земеделски производител съм. Какви са изискванията за отваряне на Детски център на открито във фермата/къща с двор/С обособени зони за игра и занимания, градинарство, творчески дейности, сламени игри и др. Също така бих искала да предлагам фермерски обяд,Възможно ли е и при какви условия? Благодаря Ви!

  Liked by 1 person

 6. Стела каза:

  Здравейте, моля да ме ориентирате какви документи ще се изискват при откриване на детски център за ранно развитите за деца от 2/3г до 9г в група до 10 деца. Няма да се предлагат храна и напитки като в заведедние. Идеята на центъра е да бъде игрово място за деца, където чрез игри да упражняват финна и груба моторика (наниз на мъниста, сламки, игра с пластелин,рисуване, лепене…), да се учат да се справят сами с ежедневни дейности като приготвяне на лека закуска (рязане на плодове, зеленчуци например), маниери на хранене, подреждане и отсервиране на маса, развитие на емоционална интелигентност- опознаване на видовете чувства, учене на добри маниери и т.н.

  Харесвам

  • Стела каза:

   Пропуснах да кажа, че заниманията ще са максимум 2 часа за група.

   Харесвам

  • Здравейте Стела, за да извършвате дейността трябва да намерите помещение с подходящ статут – за детски център, като се планират дейностите, които желаете. В случай, че предназначението не отговаря трябва да се промени в общината, въз основа на одобрени архитектурни проекти. След като обектът се оборудва и обзаведе:
   1. се подава уведомление в РЗИ за разкриване на обект с обществено предназначение, съгласно Закона за здравето
   2. се внася заявление в общината за регистрация на търговски обект и съгласуване на работното време – имайте предвид, че всяка община определя изискванията и документите за тази процедура.
   Ако имате допълнителни въпроси се свържете с мен.

   Харесвам

 7. Мариета Иванова каза:

  Здравейте!
  Моля, да ми кажете каква разлика има, според законовите изисквания и разпоредби, между Полудневен/целодневен детски център и Детска занималния!
  Моля, да ме ориентирате с кои закони/наредби са регламентирани тези изисквания!
  Предварително Ви благодаря!

  Харесвам

  • Здравейте Мариета,
   Изискванията за помещенията за обектите са предвидени със Закона за устройство на териториите (ЗУТ) и поднормативните актове към него. С тях се планират всички необходими условия за обекта/помещението при проектиране от архитекта, въз основа на задание от инвеститора, което е гаранция, че са съобразени с дейностите, които се извършват. Ето защо е важно да организирате дейността в помещение, за което има разрешение за извършваната дейност – удостоверение за въвеждане в експлоатация. При липса на удостоверение за въвеждане в експлоатация на името на детски център/занималня се променя предназначението, при дадено писмено съгласие от собственика на помещението. За тази цел следва да се консултирате с архитект. При наличие на дейности с храни се осигуряват условия, съгласно извършваните дейности с тях (производство и продажба или само продажба) за изпълнение на Регламент 852/2004 г, Закон за храните от 09.06.2020 и Наредба 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните. Посочените от Вас обекти полудневен/целодневен детски център и детска занималня се отличават по извършваните дейности (видове занимания и използвани съоръжения, спане, хранене, които са целодневни или почасови), брой и възраст на децата, наличието на хранене, брой на персонала и др.. Тези изисквания инвеститора описва в техническо задание, което архитекта използва и прилага изискванията при проектирането. Всички те са обекти с обществено предназначение, за които следва да се изпълнят и изискванията на Закона за здравето.

   Харесвам

 8. Хриси каза:

  Здравейте,
  Искам да открия детски център, в който да гледам почасово или целодневно деца. Децата ще бъдат на възраст от 1 до 6 год. Храната ще бъде от външна детска кухня, а децата ще спят в центъра. Искам да избегна тегавата и скъпа процедура за откриване на частна ясла, за това се насочих към детски център. Също така в центъра няма да има медицинско лице, както в яслите. Може ли да ми кажете възможно ли е да извършвам такъв тип услуги от името на детски център и какъв персонал е необходимо да наема по закон, какви документи трябва да подам за регистрация, каква ще е цената и можете ли Вие да ми съдействате с регистрацията и подготовката на документи и каква ще бъде цената?
  Благодаря!

  Харесвам

  • Здравейте Хриси, за откриването на детски център само за забавления може да използвате заведение, но особеното в случая е че е за много малки деца 1 до 6 г., които ще приспиват и изискват повече условия, грижи и квалифициран персонал. За храните се изисква регистрация в ОДБХ като обект, в който ще се съхранява и разлива храна. В общината да регистрирате търговски обект и да съгласуват работното време. Може да обсъдите тази идея с архитект, тъй като изискванията са много и различни, и трябва да се одобрят, което означава, че предназначението на обекта трябва да бъде за конкретната дейност и ако е необходимо да се смени. Аз мога да съдействам, като първо обсъдим мястото. Свържете се с мен.

   Харесвам

 9. Здравейте! Наех помещение от 220кв за детски кът. В едната част ще има катерушка, батути, детски съоражения, а в другата част ще са масите за децата и възрастните. Ще се организират детски рождени дни, както и почасови грижи. Откъм храна и напитки ще предлагаме само кафе, безалкохолни, а кетъринга ще се поръчва от други заведения. Притесняваме факта че статута е на магазин и не съм сигурен дали ще ми е разрешено да развивам тази дейност в обект с подобен статут. Благодаря ви предварително

  Харесвам

 10. Таня каза:

  здравйте,
  интересувам се какво е нужно за да създам малък бизнес с детски калатушки
  – документи
  -такси
  -кое къде се регистрира
  благодаря предварително

  Харесвам

 11. Александра каза:

  Здравейте !
  Искам да наема помещение, което е със статут на магазин за хранителни стоки за детски парти клуб. Няма да се приготвя храна на място, единствено напитки. Нужна ли е смяна на статута?

  Харесвам

  • Здравейте Александра,
   За продажба на храни – напитки, е необходима регистрация в ОДБХ. Условията, които трябва да се създадат са според извършващите се дейности с храните. В обекта трябва да има топла и студена питейна вода, санитарен възел. За да се прецени необходима ли е промяна на предназначението трябва допълнителна информация за начина на функциониране на дейностите в обекта, какви забавления за деца ще има, какви храни и напитки ще се продават, ще има ли места за възрастни и т. н. Свържете се с мен за повече подробности и ако имате въпроси или за предварителна консултация и оглед на обекта.

   Харесвам

 12. Стефка Иванова каза:

  Здравейте! Обмислям откриването на сладкарница с голям детски кът – вътрешен и външен. Въобще не ми е ясно откъде трябва да започна, какви разрешителни са ми необходими и кои нормативни актове да чета. Моля, за съдействие!

  Харесвам

  • Здравейте Стефка,
   За регистрация на Сладкарница и избор на помещение трябва да уточните следното :
   1.какви храни и напитки ще предлагате
   2.какви храни ще се произвеждат на място и какво ще доставяте готово за консумация от други производители
   3.при наличие на топла обработка – каква ще бъде и има ли изградена вентилация
   4.брой на персонала
   5.има ли за помещението удостоверение за въвеждане в експлоатация за сладкарница и др.
   Изискванията за храните са дадени в Регламенти 852 и 853 на ЕС, Закон за храните и Наредба 1 за хигиената на храните. Изискванията за категоризацията са съгласно Закон за туризма и Наредба за категоризиране на местата за хранене и развлечения.
   За осъществяване на дейността са необходими следните разрешения:
   1.за фирмата – регистрация
   2.за дейността
   -договор за наем на помещението
   -договор за наем на терена отвън, в случай, че има друг собственик
   – удостоверение за регистрация на обекта от ОДБХ
   -от общината за регистрация на търговския обект и съгласуване на работно време
   -от общината – категоризация.
   Мога да Ви консултирам и да окажа съдействие за избор на помещение и регистрация на обекта, във връзка с което се свържете с мен!

   Харесвам

 13. Петко Захариев каза:

  Здравейте!Не зная от къде да започна и какви документи ми трябват?Мисля да отворя магазин за подправки,билки,здравословни храни (суровини за здравословно хранене) :брашна(рожков,елда,киноа,нахут),куркума,кокосови стърготини, канела,ванилия…
  Основната идея ми е в магазина да има всичко необходимо за едно домакинство от което има нужда в кухнята си, за да се храни здравословно.Всичко искам да се предлага насипно и всеки сам да определя количеството, което му е необходимо.По нататък смятам да добавя и щанд за фрешове,което ще наложи да продавам плодове и зеленчуци.Интересува ме какво ще ми е необходимо като документи за реализирането на тази идея,не сам много сигурна тези групи храни кам един вид дейност на помещението ли спада,изискванията на съответните институции за такъв тип магазин.Ако примерно помещението е с определена дейност като магазин по акт 16 достатъчно ли е за целият набор от избраните храни И съответно приготвяне на фрешове?Ако дейността на обекта които съм избрал съответства на необходимата за практикуване на дейността има ли възможност да се смени ,и какво би ми коствало това?Дългичко се получи…надявам се да сте ме разбрали…
  Благодаря Ви предварително за отделеното време!

  Харесвам

  • Здравейте Петко,
   Възможно е да се регистрира магазин с този асортимент, като за целта се подготви обекта и се осигурят необходимите условия за съхранение и претегляне на храните, приготвянето на фрешове, за персонала и др..
   Необходими са следните документи:
   1. за ОДБХ – система за добри търговски и хигиенни практики (система за самоконтрол) и процедури, основани на принципите на НАССР
   2. за общината – всяка община има определен набор от документи, които изисква – зависи къде се намира обекта!
   В случай, че имате допълнителни въпроси се свържете с мен!

   Харесвам

 14. Валентин Кръстев каза:

  Здравейте, искам следващото лято да отворя обект за палачинки и гофрети. Обекта е мой, а територията искам да е общинска. Не зная от къде да започна и какви документи ми трябват?
  Благодаря предварително!

  Харесвам

  • Здравейте Валентин,
   За регистрация на временен обект в ОДБХ трябва да:
   1. имате договор за наем за терена, който ще ползвате с достъп до ел.захранване, питейна вода и канализация, WC
   2. оборудвате обекта за безопасно съхранение на суровините и материалите и с необходимите уреди, валидна здравна книжка, работно облекло
   3. изготвите система за добри производствени и хигиенни практики
   4. подадете заявление за регистрация в ОДБХ и общината
   Всяка община определя терени за временни обекти – проверете кои са и какви са условията за ползване.
   Може да се изготви системата, за да е готова за регистрацията.
   За допълнителни въпроси се свържете с мен!

   Харесвам

 15. Десислава каза:

  Здравейте, моля за информация, какво е необходимо за откриване на детски парти клуб. Ще има съоръжения, празнуване на рождени дни, кетеринг, част за родители, занимания за по-големите. Освен за документации и разрешителни, ме интересува и частта с персонала. Трябва ли да бъдат педагози? Благодаря!

  Харесвам

  • Здравейте Десислава,
   Какъвто е статута, такъв обект трябва да регистрирате. В случай, че не е подходящ, то следва да се промени, за което собственикът на помещението трябва да даде писмено съгласие и пълномощно! За да сте напълно сигурни какво е предназначението проверете какво точно е написано в удостоверението за въвеждане в експлоатация, наричан още акт 16 или разрешение за ползване!
   След като обектът се подготви и оборудва се регистрира.
   Регистрацията на обекта се извършва в ОДБХ – за храните (изисква се система за самоконтрол), съгласно Закон за храните, общината – за работно време (подава се заявление с приложени документи, съгласно наредба за търговска дейност) и категоризация (внася се заявление с приложени документи), съгласно Закон за туризма.
   За персонала – може да бъде какъвто Вие решите и според предлаганите услуги, при необходимост и педагогически!
   Свържете се с мен, в случай че имате допълнителни въпроси.

   Харесвам

 16. Димана Иванова каза:

  Здравейте! Искаме да наемем магазин, който до сега е работил, като кафе, цигари, алкохол и пакетирани храни / сладки и соленки /. Бих искала да попитам, за да продаваме врати и паркет, ще трябва ли да сменяме статут или е достатъчно по документи помещението да се води магазин? Предварително благодаря! Поздрави!

  Харесвам

 17. desigramadnikova каза:

  Здравейте! Искам да попитам какви са нормативните изисквания за откриване на място за почасово гледане на деца, какви документи ми трябват и кои са службите, към които трябва да се обърна. Децата няма да спят и да се хранят там. Нещо като детски център, но без съоръженията за игри. Благодаря и хубав ден!

  Харесвам

 18. Миглена Георгиева каза:

  Здравейте,
  Бихте ли ми помогнали с информация за изискванията и стъпките за отваряне на ресторант /под наем/ с обособен малък детски кът?
  Благодаря!

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Георгиева,
   За функционирането на ресторант се изисква:
   1. наличие на регистрирана фирма
   2. договор за наем на името на фирмата
   3. разрешение за въвеждане в експлоатация за ресторант
   4. копие на проекта за ресторант – част: Архитектура и част: Технология – обяснителна записка и чертеж с разпределение на помещенията
   5. подготовка и оборудване на обекта, работеща вентилация в кухнята
   6. изготвяне на меню за храни и напитки
   7. изготвяне на документация – система за самоконтрол и НАССР система, обозначаване на алергени
   8. регистрация в ОДБХ
   9. регистрация в общината
   10. категоризация в общината
   Има и още изисквания, които не може да бъдат описани, защото е необходима допълнителна информация – местоположение, функционирал ли е до сега и кога, разполагате ли с документи от предишен наемател и какви са те, какви храни ще се предлагат и видове обработки, брой на персонала, брой места за сядане и др.? За повече информация се свържете с мен по телефона.

   Харесвам

 19. Георгий каза:

  Здравейте.
  Имам малка сладкарска работилница с удостоверение за регистрация «специализиран обект с производство за нуждите на обекта». «Обектът може да реализира произведените храни само до краен потребител.»
  Има няколко заведения които искат да продават нашите неща.
  Въпроси:
  1. Можем ли да продаваме нашите продукти за този заведения, ако те ще купуват при нас, в помещението на сладкарница?
  2. Искаме да вземем под наем щанд в един от молове и ще продаваме нашите продукти изработени в сладкарница, в този мол – само до краен потребител. Възможно ли е това?
  3. Има ли разлика в изисквания за обекти с производство на нуждите на обекта и за обекти с производство които имат дистрибуция?

  Благодаря Ви!

  Харесвам

  • Здравейте Георгий,
   На място в обекта може да продавате на всеки клиент, като той носи отговорност за изделията от момента на покупката до консумацията им.
   При наемане на щанд в търговски обект, може да предлагате само изделия, приготвени на място (на щанда)! Не може да предлагате Вашата продукция, тъй като нямате разрешение за доставка в други обекти, в т.ч. и Ваши!
   За да продавате на други търговски обекти, а не само на краен клиент, е необходимо да регистрирате производствен обект на сладкарски изделия. Разликата между обект за производство и реализация на място и производствен обект е в това, че трябва да осигурите и спазвате много изисквания, които се отнасят до условията, помещенията, персонала, документацията, съхранението и транспорта на готовата продукция. Освен това предназначението на помещението трябва да бъде със статут на производствен обект, а не заведение или друг вид обект! За тази цел се изготвят от архитект, технолог, ВиК и др. специалисти проекти, които се одобряват от общината.

   Харесвам

   • Георгий каза:

    Здравейте.
    Благодаря за бързия отговор!

    1. Разбрах, благодаря.
    2. Нашите продукти индивидуално опаковани, всеки имат етикети с партиден номер, съставки и срок на годност. Имаме и система ХАСЕП (12 програми). Не разбирам, защо не можем да имам щанд и продаваме извън сладкарницата?
    Ако имаме покана от една изложба на градски празник, за продаване на нашите неща, можем ли да участваме, според Ви? (само един ден)
    3. Разбрах, че има разлика. Искам да помоля списък на закони с тези изисквания (за производствени обекти) Защото в Закон за храните няма такава информация.

    Много Ви благодаря!

    Харесвам

 20. Anatoli каза:

  здравйте,
  интересувам се какво е нужно за да създам малък бизнес с кафе-автомати
  – документи
  -такси
  -кое къде се регистрира
  благодаря предварително

  Харесвам

  • Здравейте Анатоли,
   За да извършвате бизнес с кафе-автомати е необходимо:
   1. да регистрирате фирма и да намерите счетоводител
   2. да намерите място, за което имате договор за наем
   3. да поставите машината на подходящо място – свързана директно към питейна вода и канализация или в близост до питейна вода, канал, за да извършвате почистването и поддържате хигиената на персонала
   4. да изготвите система за самоконтрол, съгласно Закон за храните – цената е въз основа на брой и вид машини – около 300 лв.
   5. да внесете заявление в ОДБХ за регистрация за всеки автомат и копие от договора за наем – такса 23 лв. за всеки автомат/място!
   6. други изисквания и задължения, които са предмет на системата за самоконтрол и ще се запознаете с тях, когато тя се изготвя.

   Харесвам

 21. Деница каза:

  Здравейте,искам да попитам как стоят нештата по закон ако взема павилион под наем за скара и сандвичи,който се отдава с разрешителни и си открия еоод,какви документи трябва да ми предостави собственика и какво съдържание трябва да има договора,за да не ме измами по някакъв начин наемодателя….

  Харесвам

  • Здравейте Деница, изискайте оригинали на:
   1.удостоверение за регистрация на обекта в ОДБХ
   2.заявление за работното време от общината
   3. Система за самоконтрол за павилиона
   4.договори – ДДД, отпадни мазнини и др.
   5.документи за трудова медицина
   Всички тези документи трябва да се издадат на Вашата фирма. В случай, че направите промени в оборудването и менюто трябва да актуализирате системата за самоконтрол.
   Може да поискате последните протоколи от проверка на ОДБХ.
   За договора – направете опис и опишете състоянието на оборудването, вентилацията, хладилниците и др.
   Прочетете договора. Трябва да са отбелязани данните за наемодателя и наемателя, какво се отдава, цена, срок, начин на плащане, може да се договорите за гратисен период, разходите за ток и вода как ще се плащат и др. Свържете се с мен за повече информация.

   Харесвам

 22. Северина Тодорова каза:

  Здравейте,
  Какви са законовите условия, за да се отвори детски център за деца от 2 до 4-5 години. Храната ще се носи от родителите или в краен случай ще се поръчва кетъринг от детска кухня. Може да е с целодневен или полудневен престой.
  Благодаря предварително!

  Харесвам

  • Здравейте Северина, изискванията са според извършващите се дейности в обекта. За да се отвори детски център трябва да се извърши следното:
   1. създаване на фирма
   2. наемане на помещение
   3. подготовка и оборудване на помещението – за игра, за съхранение на храните и за хранене на децата
   4. изготвяне на документация, съгласно чл. 12 от Закона за храните – система за самоконтрол
   5. регистрация на обекта в ОДБХ
   6. регистрация на обекта в общината
   7. регистрация на обекта в РЗИ като обект с обществено предназначение
   За подготовката на обекта за регистрация трябва да се изпълнят и др. изисквания, с които ще се запознаете подробно в последствие-за персонала, за подготовка на помещението за храни, хранене и измиване на използвана посуда , трудова медицина, счетоводство, пожарна безопасност и др. .
   След като се изпълни горепосоченото ще може обекта да започне дейност.
   Не Ви съветвам да приемате храна от родителите!

   Харесвам

 23. Здравейте! Искам да открия детски център за партита, рождени дни, с кът за родителите, на които ще се предлага кафе и безалкохолно. Нямам представа от къде да започна. Помагайте! 🙂

  Харесвам

  • Здравейте г-н Димитров,
   За да се регистрира обект: Детски парти център с място за храни/хранене, Вие ще ползвате помещение, което е вече с определено предназначение. След като разберете какъв е статута и сте наясно какви точно храни ще предлагате, освен кафе и безалкохолно, то може да се прецени какъв обект трябва да регистрирате! Дори и да нямате кухня и да се поръчва кетеринг от др. фирма, то Вие трябва да осигурите условия за временно и безопасно съхранение на доставените храни за дадено парти, както и за измиване на използваната посуда! Ето защо мога да Ви предоставя повече информация след като ми изпратите допълнителна информация на ел. поща или по телефон за мястото, статута, какви условия има в помещението, брой седящи места на открито и закрито, може да ми изпратите скица, за да се запозная с разположението на помещенията, входове, изходи, санитарни възли, брой на персонала и др.. Изискванията се определят от видовете дейности, които ще се извършват с храните, както и др. в обекта. Трябва да се изпълнят следните процедури:
   1. създаване на фирма
   2. наемане на помещение
   3. подготовка и оборудване на помещението
   4. изготвяне на документация, съгласно чл. 12 от Закона за храните – система за самоконтрол
   5. регистрация на обекта в ОДБХ
   6. регистрация на обекта в общината
   7. категоризация на обекта в общината
   За подготовката на обекта за регистрация трябва да се изпълнят и др. изисквания, с които ще се запознаете подробно в последствие.
   След като се изпълни горепосоченото ще може обекта да започне дейност.

   Харесвам

 24. Тенева каза:

  Здравейте,планирам да направя частна ясла за деца от 5 месеца до 3 години.Капацитет до 20 деца.Децата. ще се хранят и ще спят там.Какви са нормативните документи ,на които трябва да отговаря,за да я лицензирам?
  Какви са нормативните изисквания за откриване на Детски център за почасови грижи на деца?И ако в този център имадетско ателие по готварство….какви изисквания има за него?

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Тенева,
   За функциониране на детска ясла е необходимо:
   1. Да подготвите помещенията за приемане, игра и спане на децата
   2. Да обособите отделен вход за зареждане с хранителни суровини, складове за съхранение, подготвителни места с мивка за обработка на суровината, топла кухня и място за разливане на готовите храни с място за издаването им. Освен това в кухнята е необходимо да има съблекалня и WC за персонала.
   3. За храните се изготвя система за самоконтрол и процедури по НАССР система. При изготвянето на документацията ще се запознаете и с други изисквания за обекта и дейността.
   4. Обектът след това се регистрира:
   – в ОДБХ – съгласно Закон за храните
   – в РЗИ – съгласно Закон за здравето
   – в общината – съгласно общинска наредба за търговската дейност
   Изискванията за детски център са същите. Като в този случай не е необходима регистрация в ОДБХ на кухня и ателието по готварство. За ателието ще трябва да се осигурят условията за съхранение и обработка на храните – отделно помещение, мивки, оборудване.

   Харесвам

 25. Мария Ангелова каза:

  Здравейте, смятам да отворя кафетерия с концепция „take away „- всички напитки и готови шоколадови и тестени изделия ще се предлагат в чаши и опаковки за еднократна употреба. Може ли помещението да е със статут на магазин / офис или задължително да е заведени е? Задължителна ли е вентилация / аспирация ако ще има само висок плот с около 5-10 места за консумация на място? Благодаря предварително за отделеното време.

  Харесвам

 26. Цветелина каза:

  Здравейте,интересува ме дали в малък магазин тип гараж могат да се продават плодове,зеленчуци и пакетирани храни,ако в самия обект няма санитарен възел а само мивка с топла и студена вода.Също така няма и складово помещение.

  Харесвам

 27. Ирина каза:

  Здравейте,
  Интересувам се, дали има разлика между следните статути за отваряне на детски парти център (с възможност за правене на кафе за родителите, храната е с кетъринг):
  1. детски парти клуб – който работи само при предварителна уговорка за организиране на дедено празненество
  2. кафе клуб с детски кът
  3. кафе клуб

  Също така се интересувам от изискванията за отваряна на такъв клуб. Блаогдаря ви!

  Харесвам

 28. Мария Петкова каза:

  Здравейте,
  Интересува ме каква е процедурата и какви документи са необходими да се извадят
  (разрешителни) от регистрирана чуждестранна фирма в България, за да се започне производство на животински фураж (предимно за коне) на наша територия.
  Благодаря предварително за компетентния отговор, който ще получа от Вас !
  На по-късен етап ще се свържа и лично с Вас, в случай, че собственикът на фирмата
  реши да започне производство и нас.

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Петкова,
   За регистрация на производство на фураж за животни е необходимо:
   1. Изготвяне на архитектурни документи за обекта и одобряване на проекта за получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на помещението;
   2. оборудване
   3. изготвяне на документация, съгласно ЗВМД за производството на фуража
   4. регистрация от ОДБХ на обекта
   5. регистрация в общината.
   След извършване на горното се изпълняват други процедури – счетоводни, трудова медицина, пожарна безопасност и др.. Когато решите може да се свържете с мен.

   Харесвам

 29. Ваня каза:

  Здравейте! Искаме да отворим заведение за понички, гофрети, палачинки и др. Интересува ме последователноста на изкарване на документи, или евентуално дали вие се наемате да изкарате тези документи.

  Харесвам

  • Здравейте Ваня, за регистрация на обект за храни е необходимо:
   1. да наемете помещение, което да подготвите за дейността, в т.ч. поставяне на оборудване
   2. изготвят се документи, съгласно Закон за храните: система за самоконтрол, НАССР система
   3. подава се заявление за регистрация на обекта в ОДБХ
   4. подава се заявление за регистрация на търговския обект в общината.

   Мога да Ви консултирам за подготовката на обекта, да изготвя документацията и да регистрирам Вашия обект, за което очаквам да се свържете с мен.

   Харесвам

 30. Пепи каза:

  Здравейте,може ли да продавам кафе насипно и пакетирани стоки в стайчка на блок.Какви документи са необходими.Благодаря!

  Харесвам

 31. vladimir каза:

  здравейте интересува ме дали се различават изискванията за откриване на сладкарска работилница в която само ще се сглобяват торти т.е няма да се използват яйца и ще се разботи само с готови кремове.дори има вариант там да не се пъкът и блатовете.какви стъпки да направя за регистрирането на такава работилница.

  Харесвам

 32. Aleksieva каза:

  Zdraveite, iskam da popitam slednoto, kam koi triabva da se obarna, za da mi razreshat da polzvam miasto na ulicata, do obshtestvena spirka na gradskia transport v Sliven.I po vaprosa s toka, nablizo ima zakusvalnia ,magazani, butka za cigari i kafeta, mnogestvo elektricheski stalbove, ot kade tochno triabva da se vzeme tok i koi da pitam, ako znaete molia kajete.Ideiata mi e che iskam da postavia dve vending mashini edna za hrani i edna za studeni napitki. I drugoto mi pitane, dostavchicite na napitki i hrani si imat sobstven prevoz i dobre sahraniavat stokata do momenta na dostavkata/ zarejdaneto na miasto, triabva li da se registrirat tehnite MPS-ta otnovo.Blagodaria predvaritelno za otdelenoto vreme.

  Харесвам

 33. Дида Иванова каза:

  Здравейте, интересуваме какви документи са ми нужни за да разположа детски клатушки и автомати за детски играчки.
  Благодаря!

  Харесвам

 34. Desislava каза:

  Здравейте,
  Искам да попитам какъв е редът за изхвърляне на хранителните отпадъци от кухня на ресторант в хотел? Какви видове контейнери трябва да има и всичко ли трябва да се дава на екарисаж и задължително ли е да има договор с екарисаж ?

  Харесвам

  • Хранителните отпадъци са част от Вашата програма „Отпадъци“ към системата за самоконтрол и реда за тяхната обработка трябва да е описан. Съгласно Закона за управление на отпадъците те не може да се изхвърлят в общите съдове за битови отпадъци. Необходимо е да имате договор с фирма, която притежава разрешение да събира, транспортира и обезврежда хранителни отпадъци. Осигурява се място за съхранението им – фризер, или контейнери, които периодично да се предават. На екарисаж се предават животински отпадъци.

   Харесвам

 35. aldomir каза:

  здравеите искам да регистрирам пункт за копуване на горски плодове колко щеми струва

  Харесвам

 36. Desislava каза:

  Здравейте,
  Бих искала да попитам какъв обикновено е срока на годност на сладкарски изделия ( трайни и малотрайни ) произвеждани в хотел за консумация от гостите и в коя наредба мога да открия по-подробна информация за тези изделия (торти,пасти,кексове,сладки, бисквити и др. )
  Благодаря предварително ! Поздрави.

  Харесвам

  • Здравейте Десислава,
   Срокът на годност на всички храни се определя според вложените суровини и от прилаганата технология. За да се установи правилен ли е приетия от производителя и записан в ТД за продукта срок на годност, се извършва изследване в лаборатория и храната се тества по показатели – органолептични, физико-химични и микробиологични, в т.ч. и за срок на годност.
   Описаните в ТД изисквания се изпълняват така, както са одобрени! В случай, че се налага промяна се прави актуализация на ТД. Нормативните изисквания са съгласно Регламент 852 и 853/2004 г., Закон за храните, Наредба 5 за хигиена на храните.
   Може да ползвате и това специализирано издание за определяне срока на трайност на храните http://www.org-bg.net/index.php?mid=6&doc=88

   Харесвам

 37. Teofil Shteryanov каза:

  zdraveite,iskam da registriram punkt za izkupuvane na divorastqshti gubi.Kakva e neobhodimata dokumentaciq i kakvi stupki trqbva da predpriema?

  Харесвам

  • Здравейте Теофил,
   За да извършвате търговска дейност е необходимо да имате регистрация по Търговския закон. Регистрация на пунктове за изкупуване на диворастящи гъби се извършва в ОДБХ, по местонахождение на обекта, на основание чл. 12 от Закона за храните, като е необходимо да конкретизирате каква дейност ще извършвате – само изкупуване и транспортиране или ще има и преработка, съгласно което се изготвя и документацията – система за самоконтрол, която описва създадените безопасни условия за гъбите. Внася се заявление и такса. Коментар по темата вижте тук >>>.

   Харесвам

   • teofil shteryanov каза:

    zdraveite otnovo,ideqta mi e za export,taka che gubite shte trqbva da budat podlojeni na dadena obrabotka(veroqtno sushene i zamrazqvane).punkta smqtam da e v rodopite,okolo vruh rojen a pomeshtenieto za obrabotka shte zavisi ot cenata.

    Харесвам

 38. Яница Петкова каза:

  Здарвейте, предстои ни отваряне на кафе в MPI South Mall в Студентски град. Имаме договор за наем, както и то си е със статут на кафе още от преди това. Понеже искаме да предлагаме сандвич-тостове и гофрети трябва ли ни някакво по-специално разрешително? От видовете алкохол ще предлагаме само бира. Бихте ли ми казали какви документи ще ни трябват, за да започнем безпроблемно работа? Благодаря Ви много и хубав ден!

  Харесвам

  • Здравейте Яница,
   При изготвянето и одобрението на проекта е съгласуван и асортимента, който може да се предлага в обекта. Запознайте се с част: Технологична от проекта за кафето, след което ще сте наясно как да постъпите и за какви храни е одобрено. В случай, че сандвичите и гофретите ще са доставени готови, то може да ги предлагате. Дадена дейност е възможно да се разреши при наличие на достатъчно място и условия.
   За да осъществявате дейността е необходима документация, съгласно чл. 12 от Закона за храните – Система за самоконтрол, и регистрация в ОДБХ – София, независимо какви храни и/или напитки ще се предлагат.
   След това се извършва регистрация в общината и категоризация в ОП „Туристическо обслужване“, след което обектът може да функционира.

   Харесвам

 39. Ренета Стоянова каза:

  Здравейте, г-жо Стамболова!
  Едва на 21 години съм, но бих искала да рискувам с отварянето на магазин за месо. Огледах района, в който искам да наема помещението и никъде в близост не се продава месо (освен замразено в отдалечения супермаркет). Въпросите ми към Вас са два:
  1. Какви са изискванията за отварянето на магазин за месо?
  2. Какъв капитал ще ми бъде нужен за отварянето на такъв магазин, като площа му ще бъде 40кв.м?
  Ще Ви бъда изключително благодарна ако ми помогнете, защото липсата на свободно време не ми позволява да разуча по-добре нещата.
  Благодаря Ви за отделеното време!

  Харесвам

  • Здравейте Ренета,
   За регистрация на магазин за месо е необходимо да изпълните следното:
   1. да регистрирате фирма;
   2. за помещението
   – да има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на името на магазин
   – да има санитарно-хигиенни площи или условия за създаването на такива
   – да се извърши подготовка на помещението и се осигури оборудване
   3. за дейността
   – да се изготви документация, съгласно чл. 12 от Закона за храните – система за самоконтрол и процедури, основани на принципите на НАССР система за безопасност на храните (месото);
   4. да регистрирате обекта в ОДБХ и общината.
   5. необходими средства – на този въпрос може да се отговори, след като се уточнят следните въпроси: какъв е статута на обекта, какви храни ще се продават – видове месо, ще има ли други храни, какви обработки ще има, колко броя персонал ще назначите, какво оборудване ще използвате (ново или употребявано, стандартно или изработено по Ваши размери) и др. въпроси.

   Тъй като изискванията относно обекта и продажбата на месо са много, то е възможно и може да се свържете с мен, за да организираме среща и да получите подробна информация и консултация, след което ще сте наясно как да продължите. В случай, че сте избрали помещение може да се направи оглед и коментар за допустимост, съответствие и организиране на дейността.

   Аз мога да Ви консултирам по всички въпроси за извършване на търговската дейност и да изготвя документация по Закона за храните, необходима за регистрация на обекта в ОДБХ.
   Може да разчитате на моите контакти и партньорства с други фирми, които биха могли да изпълнят останалата част от услугите, които аз не извършвам. Очаквам Вашият отговор на ел. поща.

   Харесвам

 40. Йоана каза:

  Здравейте, имам идея да отворя магазинче за насипни подправки и ядки, други пакетирани храни. Харесала съм помещение с височина 2.10 със статут на магазин. Ще имам ли проблем с височината? След регистрация на фирмата какви са следващите стъпки? Има ли някакви по специфични изисквания за този тип магазини? Благодаря.

  Харесвам

 41. ДАНЧО каза:

  здравеите искам да ви попитам какво ми е нужно за вендинг бизнесат документите и всичко останало

  Харесвам

  • Здравейте Данчо,
   За функционирането на Автомати за напитки и храни трябва да се извърши следното:
   1.да притежавате разрешение за ползване на място от собственика на терена;
   2.да монтирате машината;
   3.да осигурите условия за съхранение на стоки, препарати и инвентар за почистване;
   4.да изготвите Система за самоконтрол, съгласно Закона за храните;
   5.да внесете заявление за регистрация на машината в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – изисква се за всеки адрес и машина отделна регистрация;
   6. да внесете заявление за регистрация на МПС за транспорт на храни.
   Счетоводното отчитане на тази дейност трябва да коментирате със счетоводител.

   Харесвам

   • ДАНЧО каза:

    а какви пари излиза това всичкото нещо горе доло за една комбинирана кафе машина за закуски напитки и кафе. И превозното средство трябвали да е с нещо специално

    Харесвам

    • Здравейте Данчо,
     Стойността на всички разходи може да се изчисли след проучване, което трябва да направите, защото всяка площ, дейност и процедура е на различна цена.
     Трябва да определите следните разходи: наем за площта, закупуване, доставка и монтаж на автомата, документация по Закона за храните (около 250 лв. – цената зависи в кое населено място ще е разположена машината, включва документация, консултация и обучение, определя се според броя на автоматите и персонала), регистрация на автомата в ОДБХ (34 лв.), на МПС (21 лв.), регистрация в общината (според тарифата на общината). Автомобилът трябва да е товарен или лекотоварен и отговарящ на изискванията за транспорт на храни, а може да използвате и под наем регистриран автомобил. Запознайте се с изискванията за храните, посочени в Закона за храните. Счетоводните разходи и задължения за дейността трябва да обсъдите със счетоводител.

     Харесвам

     • ДАНЧО каза:

      Благодаря ви много за отделеното време и наистина вашият саит ми помогна много искрени благодарности

      Харесвам

 42. калина янева каза:

  Подадох заявление в агения за храните и ми казаха до 30 дни ,че ще се обадят за да дойдат до хранителния магазин,.Но през това време може ли да работи хр.магазин?като ние сме нови собстевеници,но преди също е бил хр.магазин.Благодаря Ви

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Янева,
   След проверката от ОДБХ може да започнете да осъществявате търговската дейност в обекта, за да не сте в нарушение на чл. 42 от Закона за храните:

   „Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2003 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) Който произвежда или търгува храни в обект, нерегистриран по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2000 до 4500 лв.
   (2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4500 лв., а при повторно нарушение – от 4500 до 6000 лв.“.

   Съветвам Ви да отидете в ОДБХ и да се срещнете с инспектора за Вашият район, за да изискате и уговорите проверка на място.

   Харесвам

 43. Stefanov каза:

  Здравейте!
  Бих искал да закупя помещение за кафе-сладкарница(без производство), възможно ли е да се промени статута от офис или магазин на заведение и какви са изискванията в случая? Какво трябва да има – височина на помещение, климатизация, аспирация и т.н.? Колко време отнема процедурата по смяна на статут? Благодаря Ви предварително!

  Харесвам

  • Здравейте г-н Стефанов,
   Може да се променя предназначението на обект. Всичко зависи от това къде е разположен, каква е площта, каква дейност ще се извършва, има ли съгласие на съсобственици. В случай, че имате нещо предвид, то може да ми изпратите по ел. поща скица на обекта, за да направя конкретен коментар. Процедурата за смяна на предназначението на обект може да отнеме от 6 месеца до 1 година – зависи от Вас, наличната проектна документация за помещението, проектантския екип, институциите, които съгласуват проектите и общината (за София СРДНСК).

   Харесвам

 44. Vera каза:

  Здрвавейте,
  Интересува ме какви са изискванията за пекарна?

  Харесвам

 45. Марчела каза:

  Здравейте,искам да регистрирам фирма и да кандидатствам за финансиране към Бюрото по труда по европейски програми.С ТЕЛК съм и искам да знам дали имам някакви облекчения?Искам да отворя зеленчуков магазин.

  Харесвам

 46. Стефка Колева каза:

  Здравейте, искам да отворя “Детски парти клуб” с прилежащо към него кафе за родителите, можете ли да ми помогнете с различните документи, етапи и нужното за това начинание?Не съм от София,нямам все още фирма ,но и това трябва да направя.Благоадря предварително.

  Харесвам

  • Здравейте г-жо Колева,
   Мога да извърша консултация и изготвяне на необходимата документация за регистрация на Вашия обект.

   Действията и процедурите, които трябва да се извършат са следните:
   1. Подготовка и оборудване на обекта – необходимо е предназначението на помещението да е за обекта, който желаете да се разкрие – изискайте от собственика разрешението за ползване на помещението;
   2. Изготвяне на технологична документация по Закона за храните;
   3. Внасяне на заявление в ОДБХ за регистрация на обекта;
   4. Внасяне на заявление за категоризация на обекта в общината – необходимо е да приложите разрешението за ползване.

   Всички видове изисквания, задължения и препоръки ще получите подробно след възлагане на консултантските услуги. Ако желаете оферта ми пишете на ел. поща, като посочите следната информация: местоположение, предназначение на помещението, видовете храни и напитки, които ще се предлагат, броя на персонала, в какво състояние е обекта – готов ли е, какви са Вашите срокове за функционирането му?

   Харесвам

   • Десислава Йотова каза:

    Здравейте г-жо Стамболова, искам да отвора кафи-сладкарница/без производство/ и детски кът към нея в София. Имам вече регистрирана фирма, също така съм намерила помещение,което е с статут на магазин. Бих искала да ми направите оферта за консултиране от ваша страна.
    Благодаря предварително.
    Десислава Йотова

    Харесвам

    • Здравейте г-жо Йотова,

     Разкриването на обект: Кафе-сладкарница, с детски кът, се извършва при следните условия и дейности:
     1. за помещението
     – да има издадено рарешение за ползване за кафе-сладкарница – в случая то е на името на магазин – за категоризацията на обекта в общината ще трябва да приложите разрешението за ползване
     – да се осигурят необходимите условия за работа
     – да се постави оборудване и обзавеждане
     2. за дейността
     – изготвена система за самоконтрол
     – изготвени процедури по НАССР или подробна НАССР система (при наличие на кухня с производство на сладкарски и др. изделия)
     – регистрация в ОДБХ
     – категоризация в общината

     Уточнете следното:
     – изискайте от собственика да Ви покаже или даде копие на разрешението за ползване, за да се уверите за какъв обект е;
     – видовете храни и напитки, които желаете да предлагате;
     – на място какво ще се произвежда – само топли напитки, а всичко останало ще се доставя готово от друг производител.

     С мен може да обсъждате всяко помещение, но ще ми е необходма скица – копие на проекта или Ваша ръчна скица с описание и размери.

     Ще изготвя и изпратя по-късно оферта на адреса на Вашата ел. поща.

     Харесвам

   • Здравейте,
    Искам да открия център за работа с деца по метода Монтесори. Моля Ви, да ме информирате с какъв статут трябва да е помещението, в което ще се извършва дейността? Благодаря Ви

    Харесвам

 47. Iliana каза:

  Zdraveite ET sam iskam da popitam triabva li mi dokument ot Agencia Bezopasnost na hranite ,prodavam paketirani hranitelni stoki samo,kafe…do sega nikoi ne mi e iskal takova

  Харесвам

 48. maq каза:

  здравеите!!имам хранителен магазин смених фирма която пак е на мое име.А и от нова година ни смениха и адреса.Какжа е процедурата в Одбх?Ще идват ли на проверка?Благодаря предварително

  Харесвам

  • Здравейте Мая,
   Независимо, че до момента обектът е работил, същият може да не отговаря на изискванията, съгласно нормативните документи – необходимо е да се извърши от Вас проверка за съответствие. Вие навярно от момента на отваряне на магазина до сега сте извършили нови промени и изменения – нов персонал, обзавеждане, начин на работа, видове храни и др., с което трябва да се съобразите и да направите актуализация на документацията за обекта!

   При промяна на обстоятелствата следва да се уведоми ОДБХ на основание чл.15 от Закона за храните. В този случай досегашният ползвател прекратява регистрацията си, а новият наемател подава заявление за регистрация при условията на чл. 12 от Закона за храните.
   – всички документи и разрешителни за обекта следва да са на името на новият наемател, документацията следва да съответства на осъществяваната дейност. Може да ползвате технологичната документация за обекта, ако условията, храните и организацията на работа няма да са променени, а само фирмата ползвател!
   – ако са извършени съществени промени в условията, оборудването, организацията на работа и предлаганите асортименти ще Ви трябва нова документация за регистрация в ОДБХ. Персоналът също ще е нов и трябва да се отбележи в документацията!

   След подаване на заявлението ще има и проверка от ОДБХ в срок до 30 дни!
   Важно е да ги информирате и декларирате писмено, че юридическото лице… прекратява дейността си в обект…, сменя се с фирма…, с подадено заявление за регистрация – вх. номер/дата, като в обекта и дейността няма промяна, за да разберат, че става въпрос за един и същ обект и дейност! Така ОДБХ ще имат правилна преценка и възможност да вземат изискващото се решение!

   Харесвам

 49. Цонка Костова каза:

  Здравейте, моля да ни информирате, какво точно трябва да направим за за регистрираме транспортно средство – бус за превозване на сладкарски и хлебни изделия

  Харесвам

 50. Мохамед Шерифов каза:

  може ли да ми дадете оферта за подготвяне на система за самоконтрол

  Харесвам

 51. Мохамед Шерифов каза:

  Едноличен търговец съм, имам магазин за хранителни стоки и имам съответно НАССР.
  Допълнително регисстрима пункт за изкупуване на диворастящи гъби, горски плодове и гъби

  Харесвам

 52. Мохамед Шерифов каза:

  Подадох заявление до ОДБХ за регистрация на икупвателен пункт за изкупуване на диворастящи гъби, горски плодове и зеленчуци и тяхното транспортиране до обект за производство или търговия, без да са променени основните характеристики на продуктите
  Каква документация ми е необходима още

  Харесвам

 53. Pingback: Регистрация на автомати, машини и др. съоръжения за съхранение на храни | Пространство в уеб на "НАССP Консултинг" ЕООД – гр. София

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.